0

کنترل پنل

هنگام روشن بودن دوربین کنترل پنل تنظیمات مختلف دوربین را نشان می‌دهد. مواردی نشان داده شده در اینجا اولین باری که دوربین روشن می‌شود ظاهر می‌شوند. اطلاعات مربوط به تنظیمات دیگر را می‌توانید در بخش‌های مربوطه این راهنما بیابید

کنترل پنل دوربين نیکون d7200