0

 لامپ و روشنایی صفحه کنترل


  چرخش سوئیچ پاور دوربین  به سمت  ، تایمر آماده به کار و نور پس زمینه کنترل پنل (روشنایی LCD) را فعال می کند و باعث می شود صفحه نمایش در تاریکی خوانده شود.کلید پاور تا زمانی که تایمر آماده به کار فعال است نور صفحه روشن می ماند.
اگر وقتی نور صفحه روشن است کلید خاموش و روشن کردن دوربين را دوباره به سمت    بچرخانید  چراغ صفحه کنترل خاموش می شود.

 

 

کلید روشن و خاموش کردن

روشنایی کنترل پنل و دوربين 

 

   بلندگو

بــلندگــو را در مـــجاورت دســـتگاه هــای مــــغناطیسی قــرار نـــدهید. عــدم رعـــایت ایــن احــتیــاط ممکن است بـر داده هــای و اطلاعات ذخیره شده در دســـتگاه هــا تـــأثیر بـــگذارد. و باعث پاک شدن اطلاعات شود.