راهنمای کاربر

راهنمای کاربر 

نرم افزار ،کتاب یا دوره آموزشی برای دستگاه های مختلف مانند دوربین عکاسی و فیلمبرداری یا تلفن همراه و … در دسته راهنمای کاربر هستند و عموما از شرکتهای سازنده منتشر شده اند و در ارمون به‌زبان فارسی ترجمه و در اختیار کاربران عزیز قرار می‌گیرد .