0

جلوه‌های ویژه ( افکت ها )

حین عکاسی و فیلمبرداری نمیتوانید از “جلوه‌های ویژه یا effects ” استفاده کنید.

بــــرای مـــشاهـــده افکت انــــتخاب شــــده، حالت کــلیــد را روی effects بچــــرخــــانید و دکــمــه   را فــــــــشــار دهیـــد. بـــرای انتخاب جلوه دیــگــر، کــلیــد فــرمــان اصـــلی را بچـــرخانید.

 

افکت ها در دوربين

 

توجه داشته باشید که در حالت مشاهده زنده و هنگامی که دوربين در حالت قرار دارد نمی‌توان EFFECTS را تغيير داد.

 

. . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 فلاش داخلی خاموش می‌شود. 

2- لامپ کمکی فوکوس خودکار غیرفعال میشود

دفترچه راهنمای فارسی کاربر نیکون. 44

جلو ه‌های ویژه ( افکت ها) – ادامه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- فلاش داخلی خاموش می‌شود. 

2- لامپ کمکی فوکوس خودکار غیرفعال میشود

جلوگیری از تار شدن تصاویر

برای جلوگیری از تاری ناشی از لرزش دوربین از سه پایه استفاده کنید. 

 

 

 

تصاویر خام ( NEF)

در حـــالـــت هـــای    و  و  و  در دسترس نیست. تصاویر گرفته شده در این حالت‌ها، و هنگامی که گزینه (NEF) RAW یا JPEG +RAW(NEF) انتخاب شده است، با فرمت JPEG ثبت می‌شوند. تصاویر ایجاد شده در تنظیمات (NEF) RAW یا JPEG در کیفیتی که انتخاب شده است ثبت می‌شوند،  در حالی که در تنظیم (NEF) RAW، تصاویری با کیفیت خیلی خوب ثبت می‌شوند.

 

 

 

     حالتهای   و 

در زمان فیلمبرداری، قابلیت فوکوس خودکار در دسترس نخواهد بود. نرخ تازه سازی تصویر زنده و همچنین نرخ فریم برای حالت عکاسی پشت سر هم کاهش می‌یابد؛ استفاده از فوکوس خودکار در حالت تصویر زنده باعث اخلال در پیش‌نمایش مورد نظر خواهد شد.

 

دفترچه راهنمای فارسی کاربر نیکون 45

فهرست مطالب