0

افکت‌های دوربین نیکون

 گزینه های موجود در صفحه نمايش زنده 

گزینه های موجود در صفحه نمايش زنده تاثیر تنظیمات افکت انتخاب شده فقط در صفحه نمايش زنده نمایش داده می‌شود، اما در طول فیلمبرداری و عکسبرداری با منظره یاب و نمایش زنده اعمال می‌شود.


طراحی رنگی


 

1-انتخاب نمایش زنده

دکمه  را فشار دهید. صحنه از طریق لنز در مانیتور نمایش داده خواهد شد.

ormoon.ir 

 

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طراحی رنگ

دفترچه راهنمای فارسی کاربر نیکون

  افکت مینیاتوری 

 

 

 

.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

… 

 

 

 

..

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. .

جلوه‌های ویژه نیکون 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

افکت ها، رنگ انتخابی 

دفترچه راهنمای فارسی کاربر نیکون